Beautiful skin requires commitment, not a miracle !
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden webshop Estetiek Liesbeth

Estetiek Liesbeth
Albert Bliecklaan 16
8670 Koksijde
058/519269
liesbethscheirsen@icloud.com

Artikel 1 : Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten en benodigdheden door Estetiek Liesbeth via de online shop Estetiekliesbethwebshop.
Het plaatsen van een bestelling via de webshop leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Estetiek Liesbeth behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende transacties gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van het plaatsen van de bestelling.
Artikel 2 : Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-,reservatie-of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud van druk-en/of zet fouten of materiële vergissingen. Esthetiek Liesbeth is niet aansprakelijk voor de gevolgen van druk-en/of zetfouten of materiële vergissingen.
De opgave van de prijs slaat uitdrukkelijk op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,.. op de webshop gelden slechts als benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot het vorderen van een schadevergoeding, prijsvermindering en/of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 3 : Aanbod
Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Elk aangeboden product is enkel bestemd voor normaal particulier gebruik. Estetiek Liesbeth is wat de juistheid, actualisatie of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Estetiek Liesbeth.
Estetiek Liesbeth is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de levering te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
Artikel 4 : De bestelling
De overeenkomst komt geldig tot stand op het moment dat er een e-mail verzonden wordt naar het door de klant opgegeven mailadres ter bevestiging van zijn/haar bestelling.

Artikel 5 : De betaling
Alle aankopen worden vooruit betaald via Europese overschrijving op onderstaande bankrekening :
IBAN BE36 8538 7126 8681
Banknaam : Crelan
De bestelling wordt in behandeling genomen en verstuurd zodra het verschuldigd bedrag is overgeschreven op de bankrekening van Estetiek Liesbeth. Bij niet-betaling van de geplaatste bestelling binnen de 14 kalenderdagen , vervalt de bestelling en de daarmee gepaarde gaande aanbiedingen en/of promoties.
Artikel 6 : De levering
De levering kan gebeuren bij een door de klant aangegeven leveradres. De levering gebeurt in dit geval door een koerierdienst. Hieraan zijn kosten verbonden, die vermeld worden tijdens de online bestelprocedure.
Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringstermijn. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd. De levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Artikel 7 ; Eigendomsoverdracht
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant , de exclusieve eigendom van Estetiek Liesbeth.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant  vanaf de levering. Elke zichtbare schade moet onmiddellijk worden gemeld op straffe van verval van elk recht.
Artikel 8 : Omruiling
Elke klant kan, binnen de 14 kalenderdagen na leveringsdatum een produkt omruilen en/ of terugsturen.
In dit geval vragen wij aan de klant ons onmiddellijk na levering te verwittigen via mail en de produkten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Omruiling en /of terugsturen kan enkel en alleen indien het produkt niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd.
Indien u het produkt wenst om te ruilen tegen een produkt van een andere waarde, wordt het saldo teruggestort/ extra gefaktureerd naargelang het geval. De verzendkosten en risico's van het terugsturen van een produkt zijn steeds ten laste van de klant. Bij omruiling neemt Estetiek Liesbeth de verzendkosten van het opnieuw te versturen produkt éénmalig voor haar rekening.

Artikel 9 : Privacy
Estetiek Liesbeth verbindt zich toe om uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Estetiek Liesbeth toe te zenden. We behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Estetiek Liesbeth bewaren, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Estetiek Liesbeth uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Estetiek Liesbeth heeft bijgevolg geen toegang tot uw paswoord. Estetiek Liesbeth respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens alsook alle andere wettelijke en reglementaire bepalingen mbt de GDPR.
Artikel 10 : Aantasting geldigheid – niet verzaking
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten, op gelijk welk moment door Estetiek Liesbeth, om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 11 : Klantendienst
De klantendienst van Estetiek Liesbeth is bereikbaar per mail liesbethscheirsen@icloud.com of telefonisch op het nummer +3258519269.
Artikel 12 : Toepasselijk recht – bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Veurne exclusief bevoegd.
 

Over ons

Wenst u produkten en verzorging met een eerlijk resultaat dan bent u op het juiste adres. Met 20 jaar ervaring geef  ik u graag advies en steeds resultaatgerichte en persoonlijke verzorging. Mijn schoonheidsinstituut biedt ook een ruime keuze aan verzorgingen. Deze kunt u online boeken via mijn website www.estetiekliesbeth.be
 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
* = prijzen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies